چهارشنبه 7 اسفند 1398   
 
ارتباط با ما

سامانه تلفن گویای ثبت احوال     شماره تلفن  1510

سامانه پیام کوتاه 1000001510 
 
 
                                فهرست شماره تلفن و دورنگار اداره کل ثبت احوال استان و ادارات تابعه

اداره کل

شماره تلفن

شماره فاکس

پیش شماره

ش. داخلی

دفتر مدیر کل-شهرام رسولی

33744010

33744006

045


روابط عمومی-رامین جعفری

33744010-33744004

  //

   //


معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی-شهرام رسولی

33744008

  //

  //


معاون امور اسناد هویتی – علی باباپور

33744003

  // 

  //


معاون امور پردازش اطلاعات- وحید خلوصی

33744001

  33746313

  //


امور اداری-اکبر شرفی

33744009

  //

  //


حراست –غلامرضا عالی نسب

33744002

33744002

  //


ذیحساب و امور مالی-

33744011

33744011

 //


پایگاه بسیج-

33744007

33744006

  //


ادارات تابعه

 

 

 

 

اردبیل-
 رئیس :عباس عمرانی فوق
  معاون  - سلیم مرکباتچی 
 
  -تلفنخانه

33234006

33261223

33261168

53-33231773

33234006

33261223

  -

  -

045

 

خلخال –سید عیسی کریم پور

32423939


045

 

مشکین شهر- فاطمه صادق مغانلو

32533871


  //

 

مغان – سید رحمان ایمانی

32642011


  //

 

پارس آباد – سعید وحدتی

32724211


  //

 

بیله سوار - سیامک موسی پور

32824446


   //

 

نیر - پیکار

32282559


  //

 

کوثر – قیاضی

32922443


  //

 

نمین – جلیل شکرگزار

32324433


  //

 

خورش رستم – قاسم پاکنهاد

32422027


  //

 

سرعین – محبوب آرنگ

32222463


  //

 

انگوت – حسنعلی بابائی

32622336


  //

 

ارشق – لطافتی

32582880


  //

 

شاهرود - داوودی

-32463534

 

  //

 

اصلاندوز - برومند

-32743953

 

  //

 


-

 

  //

 


-

 

  // 

 

 

 
آگهی رایگان