چهارشنبه 7 اسفند 1398   
 
مدیریت محتوا

                                فهرست شماره تلفن و دورنگار اداره کل ثبت احوال استان و ادارات تابع

اداره کل

شماره تلفن

شماره فاکس

آدرس  ایمیل

مدیر کل- شهرام رسولی

33744010

33744006

اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری ،اداره کل،طبقه دوم


روابط عمومی-رامین جعفری

33744010-33744004

  //

  اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری ،اداره کل ،طبقه دوم 

ramin_pr56@yahoo.com

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی-شهرام رسولی

33744008

  //

  اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه اول 


معاون امور اسناد هویتی – علی باباپور

33744003

  // 

  اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه اول

o9144515641@gmail.com 

معاون امور پردازش اطلاعات- وحید خلوصی

33744001

  33746313

    اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه همکف

vkoloosi4294@gmail.com

امور اداری- اکبر شرفی

33744009

  //

    اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه همکف


حراست –غلامرضا عالی نسب

33744002

33744002

    اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه دوم


ذیحساب و امور مالی-

33744011

33744011

   اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه اول 


پایگاه بسیج-

33744007

33744006

    اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه دوم


ادارات تابعه

 

 

 

 

اردبیل-
 رئیس :عباس عمرانی فوق
  معاون  - سلیم مرکباتچی 
 
  -تلفنخانه
 
 
منطقه یک اردبیل(رئیس:اسماعیل نوائی)

33234006

33261223

33261168

 
 
33369087

33234006

33261223

  -

  -

  اردبیل،میدان ورزش،اداره شهرستان اردبیل،طبقه اول

 

 

 اردبیل،مابین عالی قاپو و قیام ساختمان نارج،طبقه سوم 

 

خلخال –سید عیسی کریم پور

32423939

  خیابان سید دانیال 

 

مشکین شهر- فاطمه صادق مغانلو

32533871


  خیابان سعدی

 

گرمی– سید رحمان ایمانی

32642011


  خیابان دکتر بهشتی

 

پارس آباد – سعید وحدتی

32724211


  خیابان ولی عصر

 

بیله سوار - سیامک موسی پور

32824446


   خیابان آذربایجان

 

نیر - پیکار

32282559


  خیابان امام،کوچه فرمانداری

 

کوثر – فیاضی

32922443


  جنب دادگستری

 

نمین – جلیل شکرگزار

32324433


  خیابان باهنر

 

خورش رستم – قاسم پاکنهاد

32422027


  میدان مصلی

 

سرعین – محبوب آرنگ

32222463


  جاده آلوارس

 

انگوت – حسنعلی بابائی

32622336


  خیابان سید ذاکر

 

ارشق – محرم لطافتی

32582880


  پشت شهرداری

 

شاهرود - داوودی

-32463534

 

  خیابان دولت

 

اصلاندوز - برومند

-32743953

 

  خیابان امام،جنب بخشداری