مدیریت محتوا

فهرست شماره تلفن و دورنگار اداره کل ثبت احوال استان اردبیل

اداره

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

شماره فاکس

آدرس

ایمیل

اداره کل

مدیر کل

شهرام رسولی

۳۳۷۴۴۰۱۰

۳۳۷۴۴۰۰۶

اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری ،اداره کل،طبقه دوم

 

اداره کل

روابط عمومی

رامین جعفری

۳۳۷۴۴۰۱۰-۳۳۷۴۴۰۰۴

//

اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری ،اداره کل ،طبقه دوم

ramin_pr56@yahoo.com

اداره کل

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

شهرام رسولی

۳۳۷۴۴۰۰۸

//

اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه اول

 

اداره کل

معاون امور اسناد هویتی 

علی باباپور

۳۳۷۴۴۰۰۳

//

اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه اول

o9144515641@gmail.com

اداره کل

معاون امور پردازش اطلاعات

وحید خلوصی

۳۳۷۴۴۰۰۱

۳۳۷۴۶۳۱۳

اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه همکف

vkoloosi4294@gmail.com

اداره کل

امور اداری

اکبر شرفی

۳۳۷۴۴۰۰۹

//

اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه همکف

 

اداره کل

حراست

یونس علی آبادی

۳۳۷۴۴۰۰۲

۳۳۷۴۴۰۰۲

اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه دوم

 

اداره کل

ذیحساب و امور مالی

 

۳۳۷۴۴۰۱۱

۳۳۷۴۴۰۱۱

اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه اول

 

اداره کل

پایگاه بسیج

اسدی شریف

۳۳۷۴۴۰۰۷

۳۳۷۴۴۰۰۶

اردبیل،کارشناسان،مجتمع اداری،اداره کل،طبقه دوم

 


فهرست شماره تلفن و دورنگار ادارات تابعه ثبت احوال استان اردبیل

اداره

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

شماره فاکس

آدرس

ایمیل

شهرستان اردبیل

رئیس

عباس عمرانی فوق

۳۳۲۳۴۰۰۶

۳۳۲۳۴۰۰۶

اردبیل،میدان ورزش،خیابان معلم،جنب بیمارستان بوعلی

   

معاون

سیمین اسمعیل زاده

۳۳۲۶۱۲۲۳

۳۳۲۶۱۲۲۳

تلفنخانه

۳۳۲۶۱۱۶۸

-

منطقه یک اردبیل

رئیس

اسماعیل نوائی

 

 

اردبیل،خیابان امام خمینی،روبروی داروخانه هلال احمر،پلاک۵۱۰

   

خلخال

رئیس

سید عیسی کریم پور

۳۲۴۲۳۹۳۹

 

خیابان سید دانیال

   

مشکین شهر

رئیس

فاطمه صادق مغانلو

۳۲۵۳۳۸۷۱

 

خیابان سعدی

   

گرمی

رئیس

سید رحمان ایمانی

۳۲۶۴۲۰۱۱

 

خیابان دکتر بهشتی

   

پارس آباد

رئیس

سعید وحدتی

۳۲۷۲۴۲۱۱

 

خیابان ولی عصر

  

بیله سوار

رئیس

سیامک موسی پور

۳۲۸۲۴۴۴۶

 

خیابان آذربایجان

   

نیر

رئیس

پیکار

۳۲۲۸۲۵۵۹

 

خیابان امام،کوچه فرمانداری

   

کوثر

رئیس


۳۲۹۲۲۴۴۳

 

جنب دادگستری

 

نمین

رئیس

جلیل شکرگزار

۳۲۳۲۴۴۳۳

 

خیابان باهنر

 

خورش رستم

رئیس

قاسم پاکنهاد

۳۲۴۲۲۰۲۷

 

میدان مصلی

 

سرعین

رئیس

محبوب آرنگ

۳۲۲۲۲۴۶۳

 

جاده آلوارس

 

انگوت

رئیس

حسنعلی بابائی

۳۲۶۲۲۳۳۶

 

خیابان سید ذاکر

 

ارشق

رئیس


۳۲۵۸۲۸۸۰

 

پشت شهرداری

 

شاهرود

رئیس


۳۲۴۶۳۵۳۴

 

خیابان دولت

 

اصلاندوز

رئیس

برومند

۳۲۷۴۳۹۵۳

 

خیابان امام،جنب بخشداری