دوشنبه 27 آبان 1398   
 
مدیریت محتوا

صدور کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان
 
چنانچه کارت شناسایی ملی مفقود شده باشد می بایست با مراجعه به نزدیکترین اداره ثبت احوال و تکمیل نمونه اظهارنامه فقدان (فرم شماره 10) اقدام و به همراه مدارک لازم جهت صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمود.

 اطلاع از وضعیت کارت شناسایی ملی مفقود شده

هزینه صدور اولین کارت شناسایی ملی ناشی از فقدان برای بار اول 000/100 ریال و برای بار دوم به بعد 000/200 ریال می باشد که ضروری است طی فیش بانکی به حساب مربوطه واریز گردد.
 
 
 فرم درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی ناشی از فقدان