چهارشنبه 7 اسفند 1398   
 
معرفي اداره كل
اداره کل ثبت احوال استان اردبیل در سال 1372 تاسیس وساختمان اداره کل آن در شهرک کارشناسان واقع در شهر اردبیل تاسیس شد اولین مدیر کل آن آقای فاروقی و مدیر کل بعدی آقای خندستانی بودند و بعد از آنها آقای صاحب زمانی مدیر کل
 بودند که جایی خود را به آقای عبداله امینی مدیر کل جدید  دادند
 

   الف) مشخصات جمعیتی و تقسیمات کشوری استان:

 

 

    1 – جمعیت : 1268235 نفر                        شهری 741018 نفر                     روستایی 527217 نفر

 

    2 - مساحت:   4/17951     کیلومتر مربع

 

    3 - تعداد و نام شهرستانهای تابعه:

 

    10شهرستان :– اردبیل – نیر – نمین – کوثر – خلخال – مغان – مشکین شهر – بیله سوار– پارس آباد-سرعین

   5 – تعداد دهستانهای تابعه :  66 دهستان  

   6 – تعداد روستاهای تابعه: 2100

   * آدرس اداره کل معین آن: اردبیل – شهرک اداری بعثت (کارشناسان)

ب ) وضعیت سازمانی و تشکیلاتی اداره کل و ادارات ثبت احوال استان:

    1 – سال تاسیس اداره : 1372

    2 – تعداد و نام ادارات تابعه در شهرستانها: 9 شهرستان : 1 – اردبیل 2 – بیله سوار 3 – پارس آباد 4 – کوثر 5 – خلخال 

    6 – مشکین شهر   7 – مغان   8 – نمین 9 – نیر 10-سرعین 

   3 – تعداد و نام ادارات تایعه در بخش ها :    4 اداره: 1 – انگوت 2 – خورش رستم 3 – سرعین   4 - ارشق

    4 - تعداد نمایندگی ها ی تابعه :  14 نمایندگی

     5 –  بخش ها:  فیذوز- هیر-آبی بیگلو -عنبران -موران-مشکین شرقی-اسلامآباد-تازه کند-ثمرین-سبلان

     – کورائیم – اصلاندوز – لاهرود – مرادلو – جعفرآباد

    6 – تعداد و نام ادارات مکانیزه استان: تمام ادارات و نمایندگیها

 

 جامعه مجازی کانون

 
 

 
تاريخچه ثبت احوال