چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1396/09/16         ساعت 11:58:02     گروه خبری روابط عمومی

از کلیه هموطنان عزیز که تا این لحظه موفق به دریافت کارت هوشمند ملی نشده اند‏، دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به پایگاهWWW.Ncr.ir و یا ایستگاه کارت هوشمند ملی انگوت و اخذ نوبت ثبت نام درمحل دفتر پیشخوان انگوت نسبت به ثبت نام و طی مراحل دریافت این کارت اقدام فرمایند.

شایان ذکر است که با تمهیدات به عمل آمده از سوی سازمان ثبت احوال کشور فرایند صدور و تحویل کارت هوشمند ملی از مرحله ثبت نام تا مرحله نهائی واگذاری به متقاضیان و فعال سازی آن مستلزم انتظار چند ماهه بود ، حداکثر ظرف مدت 15 روز می باشد.