چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1396/10/02         ساعت 11:39:02     گروه خبری روابط عمومی

1

به مناسبت فرارسیدن سوم دیماه روز ملی ثبت احوال، بابائی رئیس اداره ثبت احوال انگوت و کلیه کارکنان آن اداره در معیت آقای حسن زاده سرپرست اداره بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان گرمی، آقای رحیمی نماینده بخشداری ، آقای کریمی فرمانده انتظامی ، آقای رزمی فرمانده حوزه مقاومت فتح المبین و جمعی از کارکنان دستگاهها از خانواده شهدا وایثارگران منتسب به کارکنان ثبت احوال انگوت دیدار نمودند در این دیدار گرم وصمیمی آقایان مهدی احمدی وناصر کاظمی به عنوان فرزندان شهدای معزز ، مسائل و اظهارات خود را مطرح نمودند. در پایان این دیدار به رسم تقدیر، لوح وهدایائی به این عزیزان اهداء واز زحمات آنان تجلیل شد./

2
2
2
2