چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1396/10/02         ساعت 12:44:09     گروه خبری روابط عمومی

1

به مناسبت روز ملی ثبت احوال آقای حسن زاده مدیر کل ثبت احوال استان اردبیل از زحمات کلیه کارکنان ثبت احوال استان تقدیر و سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال را تبریک عرض نمودند.