چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1396/10/02         ساعت 13:44:06     گروه خبری روابط عمومی

1

به مناسبت سوم دیماه به عنوان روز ملی ثبت احوال ، بابائی رئیس اداره ثبت احوال انگوت ضمن حضور در بخشداری از عملکرد ،فعالیت ها و اقدامات اداره ثبت احوال انگوت گزارشی ارائه نمود.

ایشان ثبت صد درصدی ولادت و وفات در مهلت قانونی را مرهون تلاش ها و زحمات کارکنان این اداره عنوان ، و استمرار فعالیت های اداره و پاسخگوئی به مراجعین را با توجه به وسعت زیاد بخش ، تعداد زیاد و پراکندگی روستاها و جمعیت زیاد بخش انگوت را که صرفاً با دو نفر کارمند اداره می شود، امری جهادی دانست.

جناب آقای صمدزاده بخشدار انگوت نیز راهنمائی های لازم را در اینخصوص یادآوری و روز ملی ثبت احوال را به کارکنان اداره ثبت احوال انگوت تبریک عرض نمودند.