چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1396/10/07         ساعت 12:45:06     گروه خبری روابط عمومی

2

کارکنان اداره ثبت احوال بخش انگوت به مناسبت روز ملی ثبت احوال ضمن حضور در مقبره شهدای گرانقدر به مقام شامخ شهدا ادای احترام و با شهدا تجدید میثاق کردند./

2
3