چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1397/10/02         ساعت 18:09:07     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت سوم دیماه روز ملی ثبت احوال جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال بخش انگوت به ریاست آقای صمدزاده بخشدارانگوت در سالن اجتماعات بخشداری تشکیل شد.

در این جلسه بخشدار انگوت بر لزوم تعامل و همکاری با اداره ثبت احوال بخش در زمینه دست یابی به ثبت قابل قبول وقایع حیاتی ولادت و فوت در مهلت قاونونی تاکید نمودند.

بابائی رئیس اداره ثبت احوال بخش نیزضمن ارائه گزارش عملکرد اداره با اشاره به فرهنگ صحیح نام ونام گزینی اعلام کردند که نه تنها اکثریت مراجعین برای دریافت شناسنامه نوزاد اسم مذهبی برای فرزند خود انتخاب می کنند بلکه تعدادی از افراد کبیر نیز به لحاظ نامناسب بودن نام خود برای تغییر آن و انتخاب اسم مذهبی رغبت پیدا کرده اند.