چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1397/12/23         ساعت 11:32:11     گروه خبری روابط عمومی

1

22 اسفند ماه روز بزرگداشت شهداء گرامی باد

اهداف وآرمانهای شهداء با ارزش ترین آرمانهای انسانیت است. عزت شهدا ، افتخارات و یاد شهداء جزء تکلیف ماست. و همیشه باید به یاد بیاوریم که این مردان خطر پذیربودند که درمقابل خطرات ایستادگی کردند و به جهانیان درس مقاومت وایثار دادند. لذا اقتدا به راه و رسم شهیدان و عمل به وصیت های آن بزرگواران جزء وظایف ماست.

به مناسبت روز بزرگداشت شهداء ، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم و گرامیداشت مقام شامخ شهیدان ، از دو فرزند شهید شاغل در اداره ثبت احوال انگوت آقای مهدی احمدی فرزند شهید بزرگوار مقصود احمدی و آقای ناصر کاظمی فرزند شهید بزرگوار عباس کاظمی تجلیل شد./

1