چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/03/09         ساعت 10:24:07     گروه خبری روابط عمومی

1

هر کجا مظلومی وجود داشته باشد این وظیفه مسلمانان است که او را در احقاق حقش همراهی کنند. از همین منظر مسأله فلسطین به مناسبت ظلمی که از سوی صهیونیست‌ها بر مردم این کشور اعمال شده و غصب سرزمین فلسطین از سوی رژیم اسرائیل باید برای همه مسلمانان به مثابه مصیبتی بزرگ تلقی شود و همه برای دفاع از مظلوم همت بگمارند. اساس انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی بر حفظ اسلام و مسلمین و دفاع از مظلومان عالم قرار داشته است و این هدف عالی و غایی مرز ناپذیر است.

ما کارکنان اداره ثبت احوال بخش انگوت ضمن اعلان انزجار از اعمال ددمنشی رژیم غاصب صهیونیستی با اظهار واعلام حضور حضور خود ، از عموم اهالی دعوت می کنیم که در راهپیمائی بزرگ روز جهانی قدس حضوری پرشکوه داشته باشند.