چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/03/09         ساعت 10:57:02     گروه خبری روابط عمومی

1

طی حکمی از طرف معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ،آقای شهرام رسولی بعنوان سرپرست جدید ثبت احوال استان اردبیل معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ،دکتر درخشان نیا رئدیس سازمان ثبت احوال کشور طی حکمی شهرام رسولی را بعنوان سرپرست جدید ثبت احوال استان معرفی نمودند آقای رسولی سرپرست ثبت احوال استان در کارنامه خود مسئولیت بخشهای مختلف،رئیس منابع انسانی،روسای ادارات تابعه و 8 سال معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی را دارد لازم به ذکر است که آقای حسن زاده مدیرکل سابق اداره کل ثبت احوال استان به سمت مدیر کل ثبت احوال استان همدان منصوب شدند.