چهارشنبه 15 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/03/09         ساعت 11:16:57     گروه خبری روابط عمومی

1

با توجه به اینکه اعتبار کارت های ملی قدیمی پایان یافته است، لذا از عموم هموطنان عزیز به ویژه اهالی محترم انگوت و روستاهای تابعه درخواست می شود که در سریع ترین زمان ممکن با دردست داشتن اصل شناسنامه و کدپستی محل سکونت خود به دفتر پیشخوان شهر انگوت مراجعه و نسبت به ثبت نام وصدور کارت هوشمند ملی اقدام نموده و مراحل تقاضا و تکمیل ثبت نام خود را حتما به انجام رسانند تا دریافت خدمات از دستگاه‌های مختلف برای ایشان امکانپذیر باشد.

شایان ذکر است افرادی که قبلاً ثبت نام کرده و قبض رسید ثبت نام کارت هوشمند ملی خود را همراه داشته باشند می‌توانند با همان رسید از دستگاه‌های مختلف خدمات بگیرند و این رسید تا زمان دریافت کارت هوشمند ملی اعتبار دارد.