جمعه 4 مهر 1399   
 
تاریخ 1396/10/07         ساعت 12:31:56     گروه خبری روابط عمومی

بمناسبت روزثبت احوال وبا حضوررئیس ثبت احوال، بنیاد شهید، امام جمعه ، فرمانده سپاه، شورای شهرجعفرآباد ازخانواده شهید والامقام آدیگوزل اسدی دیداروتجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ، دراین دیدارامام جمعه جعفرآباد ضمن تبریک روزثبت احوال به نقش وجایگاه شهدا اشاره نموده وازثبت احوال بخاطراین حرکت معنوی قدردانی نمودند.

درپایان این دیدارازپدرشهید والامقام منتصب به ثبت احوال آدیگوزل اسدی با اهداء لوح تجلیل شد./