جمعه 4 مهر 1399   
 
تاریخ 1397/04/10         ساعت 09:51:26     گروه خبری روابط عمومی

اولین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان بیله سواربا حضوراعضاء درمحل فرمانداری شهرستان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال، اولین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان بیله سواردرمورخه 29/3/97رأس ساعت 9صبح درمحل فرمانداری تشکیل گردید. ابتدای جلسه با تلاوت آیاتی چند ازکلام وحی آغازگردید سپس جناب آقای خسروی معاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی فرمانداری شهرستان ضمن عرض سلام وتشکروتبریک عیدسعید فطرودرود برمنجی عالم بشریت وروح بلند ملکوتی حضرت امام وطیبه شهدا وشهید یوسف پیرانه وآرزوی توفیق روزافزون برای مقام معظم رهبری وهمه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدند وافزودند ضرورت واهمیت ثبت به موقع وقایع حیاتی دربرنامه ریزی های کلان کشوری وتشریح وظایف محوله ادارات وارگانهای عضو درراستای ثبت به موقع وقایع حیاتی وجلوگیری ازدیرثبتی وکم ثبتی ضرورت همکاری هرچه بیشترادارات وارگانها با اداره ثبت احوال شهرستان اظهارنموده وگفت اسناد هویتی مردم ازاهمیت بسیاربالایی برخورداراست که درحفظ ونگهداری آنها باید بیشتردقت نمود ایشان با اشاره به اینکه ثبت وقایع حیاتی ازبرنامه های دولت ووزارت کشورمی باشد که اهمیت ویژه­ ای دربرنامه های دولت دارد ودرخصوص بالابودن امیدبه زندگی بالاخص کاهش محسوس میزان طلاق درشهرستان نسبت به سال گذشته مطالب بسیارارزشمندی بیان نموده وبه همه اعضاء حاضردرجلسه تأکید لازم را داشتند که درثبت وقایع حیاتی همکاری لازم را با اداره ثبت احوال داشته باشندتا شاهد کم ثبتی ودیرثبتی وقایع نباشیم.

درادامه آقای موسی پوررئیس اداره ثبت احوال شهرستان بیله سوارضمن عرض خیرمقدم، وگزارش آماروقایع حیاتی به بیان فعالیتهای انجام شده درراستای طرح پوشش وضرورت ثبت به موقع وقایع حیاتی وجلوگیری ازتأخیردرثبت آنها وضرورت همکاری بیش ازپیش با اداره ثبت احوال درزمینه ثبت به موقع این وقایع پرداخت وبه اهمیت وضرورت اخذ کارت هوشمند ملی اشاره نمودند.

درخاتمه جلسه نظرات وپیشنهادات حاضرین استماع وپس ازبحث وبررسی مصوباتی به تصویب رسید./