پنجشنبه 23 مرداد 1399   
 
تاریخ 1397/09/28         ساعت 10:20:39     گروه خبری روابط عمومی

حجت الاسلام جدایی امام جمعه بیله سوارازاداره ثبت احوال بازدید وبا کارکنان ثبت احوال دیداروگفتگونمودند

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال،  حجت الاسلام جدایی امام جمعه اندیشمند بیله سواربه همراه رئیس فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ضمن بازدید ازثبت احوال بیله سوارودیداروگفتگوبارئیس اداره با اهدای لوح که مزین بنام مبارک حضرت علی بن موسی الرضا (ع) بود اززحمات وخدمات ثبت احوال به مردم شریف شهرستان قدردانی نمودند./