جمعه 4 مهر 1399   
 
تاریخ 1397/10/05         ساعت 13:00:40     گروه خبری روابط عمومی

بمناسبت یکصدمین سالروزتاسیس ثبت احوال جلسه شورای ثبت احوال بیله سواربا حضوراعضای شورا ودهیاران بخش جعفرآباد برگزارشد

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال، درابتدای جلسه پس ازتلاوت آیاتی ازکلام الله مجید آقای طلیعه بخشدارجعفرآباد ضمن تبریک روزثبت احوال به اهمیت آماروقایع حیاتی دربرنامه ریزی­ها وتصمیم گیریهای کلان کشوراشاره وخواستارهمکاری وهمیاری کلیه اعضاء بویژه دهیاران بخش ­با ثبت احوال شهرستان درجهت ثبت بموقع وقایع ولادت و وفات وثبت نام کارت هوشمند ملی شدند. درادامه موسی پور رئیس اداره ثبت احوال بیله سوارضمن گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس ثبت احوال به فلسفه نامگذاری سوم دیماه بنام روزثبت احوال اشاره و به ارائه گزارش 8 ماهه وقایع چهارگانه سال 97 ومقایسه آن با مدت مشابه سال 96 ، اظهارداشت با همکاری اعضاء شورا ودهیاران ثبت وقایع ولادت ووفات درشهرستان تماماً درمهلت قانونی ثبت می شود وبه اهمیت وآثارونتایج ثبت بموقع وقایع درکشورو لزوم اخذ کارت هوشمند ملی تا پایان سال جاری طبق مصوب هیات دولت تأکید نمودند. سپس درادامه بحث و بررسی وتبادل نظرتصمیماتی اتخاذ گردید./