پنجشنبه 23 مرداد 1399   
 
تاریخ 1397/11/23         ساعت 10:39:27     گروه خبری روابط عمومی

کارکنان ثبت احوال همگام با دیگراقشارمردم ولایتمداروانقلابی بیله سواربا حضوردرراهپیمایی22 بهمن با آرمانهای امام راحل(ره) وشهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت نمودند.