جمعه 4 مهر 1399   
 
تاریخ 1398/08/14         ساعت 10:03:23     گروه خبری روابط عمومی

طی مراسمی و با حضورمعاون وزیرورئیس سازمان ثبت احوال کشورو معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل شهرام رسولی مدیرکل ثبت احوال استان اردبیل منصوب و ازتلاشهای اسد حسن زاده مدیرکل سابق تقدیربه عمل آمد