جمعه 26 شهریور 1400   
 
مدیریت محتوا
راهنمای نام گزینی وب سایت سازمان 
 
 
 
اولین هدیه وعطای هریک از شما به فرزندتان , نام نیکو و اسم خوب و زبیایی است که به او اختصاص می دهید حضرت
محمد(ص) .

حق فرزند بر پدر آن است که نام نیک و زیبا براونهند ودربلوغ او را همسری دهد وبه او نوشتن بیاموزد
(نهج الفصاحه جلداول ص 294)
: نام
 
 :جنسیت
معنی
:فراوانی
 
 
  
[لیست نام ها موجود]
پسر
   علی
  /ali/   
  فراوانی:
  جستجوی نام از وب سایت تهران

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است.

جهت فارسی- انگلیسی کردن متون از کلید F12 استفاده نمایید.


نام :

جنسیت : همه موارد
زن
مرد