شنبه 4 اسفند 1397   
 
تاریخ 1396/09/05         ساعت 13:56:57     گروه خبری روابط عمومی

دومین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان بیله سواربا حضوراعضاء درمحل فرمانداری شهرستان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال، دومین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان بیله سواردرمورخه 96/8/30 رأس ساعت 10صبح درمحل فرمانداری تشکیل گردید. ابتدای جلسه با تلاوت آیاتی چند ازکلام وحی آغازگردید سپس جناب آقای خسروی معاونت محترم فرمانداری شهرستان بیله سوارضمن گرامیداشت هفته بسیج وتبریک حلول ماه مبارک ربیع الاول وسلامتی مقام معظم رهبری با بازماندگان زلزله کرمانشاه اظهارهمدری نمودند ودرخصوص بالابودن امیدبه زندگی بالاخص کاهش میزان طلاق درشهرستان نسبت به سنوات گذشته مطالب بسیارارزشمندی بیان نموده وخواستارتعامل وهمکاری بیش ازپیش اعضای شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان با اداره ثبت احوال دربه حداقل رساندن موانع ومشکلات احتمالی شدند.

درادامه جلسه موسی پوررئیس اداره ثبت احوال شهرستان نیزضمن تقدیروتشکراززحمات وهمکاری شایسته اعضای شورا دربه حداقل رساندن مشکلات ثبتی درشهرستان به تشریح عملکردسالجاری دبیرخانه ومقایسه آماروارقام موجود دروقایع چهارگانه پرداخت وافزود: آمارریشه دربرنامه ریزی خردوکلان جامعه دارد واهمیت ثبت وقایع حیاتی تا حدی است که اقتصاد دانان وبرنامه نویسان کشوردرسطح کلان، آماردقیق را درپیشرفت و توسعه و آبادانی نقشی بی نظیروبی بدیل می دانندودرخصوص اهمیت کارت هوشمند ملی مطالبی بیان نمودند.

سپس نظرات وپیشنهادات اعضای شورا ی هماهنگی ثبت وقایع حیاتی بحث وبررسی قرارگرفت ومنتج به تصویب مصوباتی گردید./