دوشنبه 30 مهر 1397   
 
تاریخ 1396/10/07         ساعت 08:52:41     گروه خبری روابط عمومی

امام جمعه وفرمانداربیله سوارضمن تبریک سوم دیماه روزملی ثبت احوال ازتلاشها و خدمات ارزشمند ثبت احوال قدردانی نمودند

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ، امام جمعه وفرمانداربیله سواردرلوح سپاس خود ضمن گرامیداشت سوم دیماه روزملی ثبت احوال، لوح را به پاس ارج نهادن به تلاشها وخدمات ارزشمند مجموعه ثبت احوال شهرستان بیله سواردرتوسعه الکترونیکی که منشاء تحولات چشمگیری درپیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی گردیده است اهداکرده است.

تبریک
تبریک