پنجشنبه 3 خرداد 1397   
 
تاریخ 1396/04/03         ساعت 14:12:07     گروه خبري روابط عمومی
کارکنان ثبت احوال همگام با مردم انقلابی بیله سواردرراهپیمائی باشکوه روز قدس شرکت کردند.
قدس

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال، همزمان باروزقدس و فرمان تاریخی امام (ره) کارکنان ثبت احوال همگام بادیگراقشارمردم شهرستان بیله سواربا حضوردراین اجتماع جهانی، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم غاصب صهونیستی ، با حمایت همه جانبه ازملت مظلوم فلسطین خواستارآزادی سرزمینهای اشغالی شدند.

سپس باشرکت درمراسم پرفیض نمازآخرین جمعه ماه مبارک رمضان این فریضه الهی را به جا آوردند
قدس
قدس