شنبه 4 اسفند 1397   
 
تاریخ 1396/04/14         ساعت 08:26:21     گروه خبری روابط عمومی

جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان بیله سوارباحضورمعاون فرماندار،بخشداران واعضای شورای مربوطه درمحل فرمانداری برگزارشد./
جلسه شورا

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ؛ معاون فرماندار بیله سوارگفت:برای موفقیت در هر کاری نیاز به برنامه ریزی بر اساس ظرفیت و توانمندی جامعه است مطمنا هیچ اقدامی بدون برنامه ریزی بر اساس پیش نیاز ، خروجی مطلوبی نخواهد داشت,وثبت احوال را یکی ازادارات مهمی دانست که نقش بسزایی دربرنامه ریزی کشوری دارد ,وی درادامه افزودند : ثبت احوال از جمله اداراتی است که در تولید اطلاعات و آمارهای حیاتی از جمله تولد ، فوت ، ازدواج و طلاق نقش مهم و قابل توجهی در کشور و زندگی روزمره مردم دارد و میتوان گفت ثبت احوال پاسدار مرزهای هویتی و تابعیتی افراد بوده و با ارائه آمار و اطلاعات صحیح به مدیران ارشد کشوری کمک شایانی مینمایند.

درادامه جلسه موسی پوررئیس اداره ثبت احوال شهرستان نیزازهمکاری ومساعدت اعضای شورای ثبت احوال تشکروضمن ارائه گزارش وقایع چهارگانه ثبت شده به تشریح چالش های پیش روی سیستم ثبت احوال اشاره وبه اهمیت وضرورت تشکیل به موقع جلسات شورای ثبت وقایع حیاتی وضرورت اخذ شناسنامه مکانیزه ودریافت کارت هوشمند ملی اشاره وخواستارهمکاری بیش ازپیش اعضای با اداره ثبت احوال شدند./

جلسه شورا
جلسه شورا
جلسه شورا
جلسه شورا