سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1398/10/02         ساعت 13:51:15     گروه خبری روابط عمومی

فرمانداربیله سوارضمن تبریک سوم دیماه روزملی ثبت احوال ازتلاشهای ارزشمند وخدمات ثبت احوال قدردانی نمودند.
تصویر به گزارش روابط عمومی ثبت احوال : فرمانداربیله سواردرلوح سپاس خود ضمن گرامیداشت سوم دیماه وتبریک صدویکمین سالروزتاسیس سازمان ثبت احوال ، به طرحهای عظیم ومهم اجرایی سازمان ثبت احوال وهمسویی با تکنولوژی روزدنیا برای استقراردولت الکترونیک بویژه کارت شناسائی هوشمند ملی . . . اشاره وازتلاشهای ارزشمند وزحمات کارکنان خدوم ثبت احوال شهرستان بیله سوارتشکروقدردانی نمودند

تبریک