سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1398/10/02         ساعت 18:48:09     گروه خبری روابط عمومی

همزمان با صدو یکمین سالروز تأسیس ثبت احوال، رئیس و کارکنان ثبت احوال با امام جمعه بیله سوار دیدارنمودند
تصویر به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ، دراین دیدارابتدا رئیس اداره ثبت احوال ضمن گرامی داشت سوم دیماه روزملی ثبت احوال وتشکرازامام جمعه شهرستان که عنایت ویژه ای نسبت به ثبت احوال واهداف سازمان دارند، گزارشی ازاقدامات صورت گرفته وطرحهای دردست اجرایی ثبت احوال ارائه وبه نقش تأثیرگذارائمه جمعه وجماعات دراطلاع رسانی صحیح وبموقع ثبت وقایع حیاتی واخذ کارت هوشمند ملی وهمچنین درامرانتخاب نام نیکواشاره نموند.سپس درادامه برنامه دیدار، امام جمعه بیله سوار نقطه نظرات خوبی راجب ثبت احوال عنوان نموده و سازمان ثبت احوال را یکی ازکارآمدترین دستگاههای اجرایی کشور دانستند ویک سازمان مهم حاکمیتی ومورد توجه مردم است ومردم خود را نیازمند این سازمان می دانند.حجت الاسلام عزیزی درپایان با تبریک یکصدویکمین سال تأسیس سازمان ثبت احوال ازتلاش کارکنان ثبت احوال شهرستان بیله سواردرارائه خدمات موثرومطلوب به مردم تشکروقدردانی نمودند.