سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1398/10/03         ساعت 14:00:29     گروه خبری روابط عمومی

بمناسبت 3دی و صدویکمین سالروزبنیانگذاری ثبت احوال و با حضورروسای ثبت احوال، بنیادشهید وکارکنان ثبت احوال بیله سوار یاد وخاطره شهدا گرامی داشته شد
تصویر

بهگزارش روابط عمومی ثبت احوال بیله سواروهمزمان با روزملی ثبت احوال رؤسای ثبت احوال وبنیاد شهید وامورایثارگران وکارکنان ثبت احوال شهرستان با دردست داشتن شاخه های گل با حضوردرمرقد مطهرشهدا باردیگربا آرمانهای امام شهدا وانقلاب بیعت نموده وبا قرائت فاتحه یاد وخاطره این عزیزان را گرامی داشتند.

رئیس اداره ثبت احوال درجمع کارکنان گفت: شهدا راه را برای ما بازکردند وموانع را ازپیش روی ما برداشتند ، لذا وظیفه ماست که راه آنها را ادامه داده ودرخدمت به خلق خدا واعتلای کشورعزیزمان گام برداریم .

ایشان درادامه افزود بهره گیری واستفاده ازاین فرصت ها موجب تقویت روحیه ووظیفه شناسی درراستای تحقق ماموریت های سازمانی خواهد بود. وی درادامه گفت : شهدای سرافرازباجانفشانی خود ازنفس افتادند تا ما ازنفس نیفتیم ، لذا حضوردراین مکان معنوی با هدف تذکرویادآوری است ویادمان نرود که میراث دارچه عزیزانی هستیم.