سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1398/10/26         ساعت 13:07:21     گروه خبری روابط عمومی

سومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال بیله سواربا حضوراعضای شورا ودهیاران شهرستان درمحل فرمانداری شهرستان بیله سواربرگزارگردید
تصویر به گزارش روابط عمومی ثبت احوال؛ سومین جلسه شورای ثبت احوال شهرستان بیله سوار درمورخ 98/10/26 رأس ساعت 9 صبح با حضوراعضای شورا ودهیاران شهرستان و به ریاست آقای علیزاده معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی شهرستان بیله سواربا تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید شروع شد . درابتدای این جلسه آقای موسی پوررئیس اداره ثبت احوال شهرستان بیله سوارضمن خیرمقدم و تشکرازاعضا و سایرادارات وارگانهای سطح شهرستان بویژه دهیاران عزیزوزحمتکش بخاطرهمکاری مستمردرپوشش وقایع چهارگانه به ارائه آماری ازوقایع چهارگانه حیاتی در9 ماهه اول سال 98 ومقایسه آن با مدت مشابه سال 97 پرداخت سپس دررابطه با اهمیت وضرورت اخذ کارت هوشمند ملی ومصوبه هیات محترم دولت دراین خصوص اشاره و به مشکلات ثبت احوال وانتظارات این اداره ازسایرادارات وکلیه فعالیتهای انجام شده دراداره ثبت احوال مطالبی بیان نمودند وخواستارهمکاری بیش ازپیش اعضای جلسه بویژه دهیاران درخصوص کارت هوشمند ملی شدند.

 درادامه جلسه معاون فرماندارشهرستان بیله سواربه اجرای طرح کارت هوشمند ملی درکشوراشاره کرده وافزودند؛ کارت هوشمند ملی نقش مهمی درراستای تحقق دولت الکترونیک دارد وباید با اتخاذ تدابیری ازتمام قابلیت­های این کارت استفاده شود وی درادامه برثبت به موقع آمارحیاتی ، اطلاعات وآمارمشابه آن درراستای برنامه ریزی برای توسعه وپیشرفت کشورتأکید نمودند .سپس اعضای جلسه بعد ازبحث وبررسی وتبادل نظرتصمیماتی اتخاذنمودند.