سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1399/07/13         ساعت 11:00     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال با فرمانداربیله سواردیدارو ازاداره ثبت احوال بیله سواربازدید نمودند
تصویر

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ، دراین برنامه رسولی مدیرکل ثبت احوال استان ازلطف وحمایت های دائمی فرماندارقدردانی نموده ودرخصوص اعتبارات ومسائل مرتبط با فعالیت اداره مطالبی ارائه نمودند.

دراین دیدارفرماندار شهرستان بیله سوارضمن اهدای لوح سپاس به کارکنان اداره بیله سواروقدردانی از زحمات و فعالیت ثبت احوال وپیگیری کارها درخصوص اعتبارات قول مساعد دادند.

درادامه برنامه ها مدیرکل ثبت احوال از روند فعالیت ثبت احوال بیله سواربازدید وضمن قدردانی ازکارکنان اداره درخصوص توسعه خدمات رسانی بهتروتجهیزمهمانسرای  جدید شهرستان تصمیماتی اتخاذ نمودند./