سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1399/09/30         ساعت 10:09:08     گروه خبری روابط عمومی

دکتر درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال طی پیامی سوم دی روز ثبت احوال و صدو دومین سالروز ثبت احوال را خدمت مردم ایران و مرزبانان هویتی تبریک گفتند متن پیام بدین شرح است:
تصویر