سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/04/08         ساعت 21:40:12     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان به همراه رئیس حراست با فرماندار بیله سواردیداروگفتگو نمودند
تصویر

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال، در این دیدار ،رسولی مدیر کل ثبت احوال گزارشی از عملکرد و وضعیت آمار جمعیتی استان و شهرستان ارائه و از اهتمام ویژه فرماندار نسبت به وظایف ثبت احوال قدردانی نمودند.

فرماندار شهرستان بیله سوار از خدمات ارائه شده ثبت احوال به مردم ابراز رضایت نموده و در خصوص اعتبارات و نیازهای ثبت احوال قول مساعد دادند

در ادامه مدیر کل به همراه رئیس حراست از اداره بیله سوار بازدید و از خدمت رسانی کارکنان قدردانی نمودند