سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1400/05/10         ساعت 08:24:48     گروه خبری روابط عمومی

فرماندارو رئیس ستاد انتخابات شهرستان بیله سواربا اهدا لوح سپاس اززحمات بی شائبه وهمکاری صمیمانه رئیس ثبت احوال درامربرگزاری انتخابات سال 1400 تشکروقدردانی نمودند
تصویر به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ، متن تقدیرنامه حسن قبادی رئیس ستاد انتخابات شهرستان بیله سوارخطاب به رئیس ثبت احوال بدین شرح می باشد:

 

جناب آقای سیامک موسی پور

سلام علیکم

 اکنون که به حول وقوه پروردگارمتعال سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وششمین دوره شوراهای اسلامی شهروروستا با مشارکت گسترده وحضورپرشورمردم ولایتمدارشهرستان بیله سواردرپای صندوق های رای به نحو شایسته ومطلوبی برگزارگردید برخود لازم می دانم اززحمات بی شائبه وهمکاری صمیمانه جنابعالی درامربرگزاری وفراهم نمودن مقدمات انتخابات مذکورتشکرو قدردانی نمایم. امید است درپرتو رحمت وعنایت ایزد بی همتا موفق وپیروزباشید./

 

حسن قبادی  

فرماندارورئیس ستاد انتخابات   

 شهرستان بیله سوار