جمعه 9 اسفند 1398   
 
تاریخ 1397/10/05         ساعت 00:09:14     گروه خبری روابط عمومی

رئیس و کارکان بنیاد شهید شهرستان نمین به مناسبت روز ثبت احوال در اداره ثبت احوال نمین حضور یافتند و با کارکنان این اداره دیدار نمودند
رئیس و کارکان بنیاد شهید شهرستان نمین به مناسبت روز ثبت احوال در اداره ثبت احوال نمین حضور یافتند و با کارکنان این اداره دیدار نمودند
در این دیدار اقای شاکر رئیس بنیاد شهید شهرستان نمین جهت تقدیر از کارکنان ثبت احوال به رئیس اداره آقای شکر گذار به نمایندگی از تمام کارکنان لوح سپاس تقدیم نمودند