چهارشنبه 14 خرداد 1399   
 
مدیریت محتوا

مشخصات روسای اداره ثبت احوال نمین از ابتدای سال 1377 تاکنون

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره تصدی

آخرین مقطع تحصیلی در شروع تصدی

عکس

1

احــمد خورند

25/09/77

01/10/79

لیسانس

 

2

عباس وفایی

01/10/79

01/08/84

فوق دیپلم

 

3

بهمن ابراهیم زاده

01/08/84

27/12/86

لیسانس

     

4

شهرام رسولـی

27/12/86

10/05/89

لیسانس

 

5

سیدرحمان ایمانی

10/05/89

25/11/91

لیسانس

  

6

جلیل شکرگزار

25/11/91

ادامه دارد

لیسانس