چهارشنبه 14 خرداد 1399   
 
مدیریت محتوا
 
دفاتر ازدواج وطلاق
  
دفتر ازدواج شماره ۱۹۷ نمین

                     

نام ونام خانوادگی :
آدرس :نمین ـ خیابان امام خمینی ـ روبروی تامین اجتماعی  
تلفن تماس :4424 322 0452
دفتر طلاق شماره ۲ نمین      
نام ونام خانوادگی :
آدرس :نمین ـ خیابان امام خمینی ـ روبروی تامین اجتماعی
تلفن تماس :4424 322 0452
دفتر ازدواج شماره 8 آبی بیگلو
نام ونام خانوادگی :مهدی صفری گندشمین
             
آدرس : شهرآبی بیگلو ـ خیابان امام خمینی
تلفن تماس : 09147052620   

دفتر ازدواج شماره 48 عنبران      

نام ونام خانوادگی سردفتر:عبدالله کمالی عنبران 

              

آدرس : عنبران ـ خیابان ساحلی

 تلفن تماس : 4811 327 0452 ـ 09143538911