دوشنبه 25 شهریور 1398   
 
مدیریت محتوا
 
دفاتر ازدواج وطلاق
  
دفتر ازدواج شماره 197 نمین

                     

نام ونام خانوادگی :حاج حمداله عدلی اصل  
آدرس :نمین ـ خیابان امام خمینی ـروبروی تامین اجتماعی  
تلفن تماس :4424 322 0452
دفتر طلاق شماره 2 نمین      
نام ونام خانوادگی :حاج حمداله عدلی اصل
آدرس :نمین ـ خیابان امام خمینی ـ روبروی تامین اجتماعی
تلفن تماس :4424 322 0452
دفتر ازدواج شماره 8 آبی بیگلو
نام ونام خانوادگی :مهدی صفری گندشمین
             
آدرس : شهرآبی بیگلو ـ خیابان امام خمینی
تلفن تماس : 09147052620   

دفتر ازدواج شماره 48 عنبران      

نام ونام خانوادگی سردفتر:عبدالله کمالی عنبران 

              

آدرس : عنبران ـ خیابان ساحلی

 تلفن تماس : 4811 327 0452 ـ 09143538911