یکشنبه 28 بهمن 1397   
 
تاریخ 1396/10/08         ساعت 22:56:15     گروه خبری روابط عمومی

دیدار کارکنان ثبت احوال با امام جمعه نمین به مناسبت روز ثبت احوال