یکشنبه 28 بهمن 1397   
 
تاریخ 1396/10/08         ساعت 23:13:59     گروه خبری روابط عمومی

کارکنان ثبت احوال نمین به مناسبت روز ثبت احوال و میثاق با شهدا در مزار شهدای شهر نمین حضور یافتند