یکشنبه 28 بهمن 1397   
 
تاریخ 1396/12/27         ساعت 16:03:04     گروه خبری روابط عمومی

بمناسبت روز منابع طبیعی پارک تولد در شهر نمین افتتاح گردید
بمناسبت هفتمین روز منابع طبیعی پارک تولد با حضور معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی ، ریاست اداره ثبت احوال شهرستان نمین و ریاست منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نمین در مورخه 1396/12/21 افتتاح گردید