تاریخ 1391/09/15         ساعت 18:24:28     گروه خبری روابط عمومی

جناب آقای منوچهر یوسفی همکار بازنشسته ثبت احوال به دیار باقی شتافت

در گذشت همکار بازنشسته یمان جناب آقای منوچهر یوسفی را خدمت خانواده محترم ایشان تسلیت عرض مینماییم و از در گاه خداوند متعال برای باز ماندگان آن مرحوم صبر جمیل مسئلت داریم کلیه همکاران ثبت احوال را در غم خود شریک بدانید