مدیریت محتوا

استان اردبیل - شهرستان نیر - پشت فرمانداری نیر - اداره ثبت احوال شهرستان نیر
 
شماره های تماس:
04523822559
04523824419
 
 
کد پستی اداره:                               36471-56417                          تلفکس:                                      04523822559