سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1391/09/21         ساعت 17:55:04     گروه خبری روابط عمومی

ثبت احوال شهرستان نیر مورد تشویق فرماندار محترم نیر قرار گرفت
/Upload/Modules/News/ImageGallery7131/4385.pdfجناب آقای عباداللهی فرماندار محترم نیرباصدور تقدیر نامه ای از اقدامات صورت گرفته توسط مجموعه ثبت احوال آن شهرستان در راستای توسعه و بهبود خدمات قدردانی نموده و مورد تشویق قرار دادند