سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
Increase text size Decrease text size
نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
تاریخ 1394/09/15         ساعت 14:12:18     گروه خبری روابط عمومی

مدیر کل ثبت احوال استان طی برنامه هائی از روند فعالیتها در ادارات ثبت احوال شهرستان اردبیل،نیر و سرعین بازدید نمودند
تصویر
بازدید دوره ای از ادارات تابعه ثبت احوال استان اردبیل

مدیر کل ثبت احوال استان طی برنامه هائی از روند فعالیتها در ادارات ثبت احوال شهرستان اردبیل،نیر و سرعین بازدید نمودند

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ،حسن زاده مدیر کل استان با هدف ارتباط و دیدار از کارکنان و رسیدگی به مشکلات از ادارات اردبیل نیر و سرعین بازدید نمودند

مدیر کل ثبت احوال استان روند خدمت رسانی به مردم عزیز استان را خوب ارزیابی نموده و اززحمات روسای ادارات و کارکنان تقدیرو تشکر نمودند

در این بازدید وضعیت تغیرات بعمل آمده در فضای داخلی شهرستان نیر و سرعین و از خدمات رانی شهرستان اردبیل بویژه حوزه کارت ملی هوشمند و صدور شناسنامه مکانیزه مورد ارزیابی قرار گرفت