ارتباط با ما
 
آدرس: سازمان ثبت احوال کشور
ساختمان شماره 6، طبقه 4

کدپستی:    19411-11377

 دور نگار: 66707900

تلفن رسیدگی به شکایات
 
60902714
آقای عبادی
کارشناس رسیدگی به شکایات
 
ورود به سامانه
فرایند رسیدگی به شکایات

یکی از عمده ترین مسائل و مشکلاتی که اکثر ارگانهای ، نهادها ، سازمانها و ادارات با آن مواجه هستند موضوع پاسخگویی می باشد که با برنامه ریزی صحیح و با ترویج فرهنگ پرسش گری، مکانیزه نمودن خدمات، نظارت مستمر برحسن رفتار کارکنان و آموزش آنان برای احترام به حقوق مراجعین در جهت رسیدن به نظام پاسخگویی مطلوب مبادرت و اقدام می شود.  

فرآیند پاسخگویی به شکایات  

الف) استانی :  در استانها پاسخگویی توسط کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات که مستقیماً زیر نظر مدیر کل استان قراردارد انجام میگردد.  

ب) سازمانی :  از طریق دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات که زیر مجموعه حوزه ریاســت سازمان می باشد انجام می شود 

 

نحوه دسترسی به صندوق رسیدگی به شکایات دفتر ارزیابی عملکرد (صندوق ثبت شکایات)

 

توجه: لازم به یادآوری است درخواستهای فاقد مشخصات سجلی و کد ملی قابل رسیدگی نمی باشند. لذا خواهشمند است درخواستهای خویش را کامل و خوانا نوشته و در درج کد ملی و شماره تلفن قابل دسترسی دقت لازم را معمول دارید. 

شعار سال
آمار مراجعات
مهمان :  11
کل مراجعات :  45791
امروز :  10
دیروز :  19