می توانید به این نظرسنجی راي دهيد و يا نتايج را بصورت متني يا گرافيکي مشاهده نماييد.
نظرسنجی:آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور
1 - کیفیت آمارهای ارائه شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

2 - تنوع گزارش‌های آماری ارائه شده را چگونه می‌بینید؟

مجموعه‌های آماری جدول‌های آماری تشکیلات و کارکنان همه دیده شویم مجله جمعیت رایانامه تلفکس صندوق پستی نشانی
 آدرس: تهران، خیابان امام خمینی ( ره)، شماره 184، کد پستی 1137719411،سازمان ثبت احوال کشور، ساختمان شماره 4، طبقه 3، دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی.
 
تلفن:  66705959  - 60902487

دور نویس:    66705959

آدرس سایت:                WWW.sabteahval.ir
            Nocr12@sabteahval.ir
           www.getinthepicture.ir