سیاهۀ مجموعه‌های آماری
نشریات صوتی
عنوان : جار جمعیت
         
توضیحات : جار در لغت مترادف ندا و صوت است. برآنیم که جمعیّت ایران در سده‌ی گذشته همواره جار‌‌هایی توّجه‌انگیز داشته...
حجم فایل : 23/55 مگابایت زمان : 25:44
Page 1 of 1
تاریخ نشر از :
تا :