شمارش ولادت و مرگ هفتگی
سازمان ثبت احوال کشور با توجه به نیازکاربران برای دسترسی به تعداد مردگان به تفکیک سن و نیز شمار موالید به تفکیک سن مادران از یک سو، و توصیه‌نامه ( Revealing the Toll of COVID-19: A Technical Package for Rapid Mortality Surveillance and Epidemic Response, WHO, May2020) سازمان بهداشت جهانی برای انتشار تعداد کل مرگ‌ها در بازه‌های هفتگی... و نیز با توجه به ضرورت بهره‌برداری هر چه فزون‌تر صاحب‌نظران از داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور، در تلاشی چند ماهه اقدام به ایجاد ساختار ایجاد جدول‌های شمارش این دو مقوله برپایۀ هفته و جایگزینی آن با ساختار قبلی (برپایۀ فصل) نموده است. این جداول را باید آمارهای اولیه دانست. تهیۀ «آمارهای رسمی نهایی» با توجه به بند ۲۵۸ اصول و توصیه‌هایی برای نظام آمار حیاتی (سازمان ملل متحد، ۲۰۱۳) به روال گذشته و به صورت سالانه انجام می‌شود. با توجه به دشواری‌های پیش رو، جدول‌های سال ۱۳۹۹ که در دست تهیه است، به مرور و همزمان با جدول‌های سال ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد. تلاش دفتر آمار جمعیتی آن است که این الگوی جدول‌بندی را روی داده‌های سال‌های قبل (تا سال ۱۳۸۸) نیز به انجام رساند.
فایل اکسل جدول‌ها ساعت ۱۲ یکشنبه هر هفته در همین نشانی منتشر می‌شود.
هر گونه نظر و پیشنهاد در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
با احترام. محمدباقر عباسی، مدیر کل دفتر آمار جمعیتی

(تماس و دسترسی در واتسآپ: ۰۹۱۲۸۹۹۳۹۷۵ رایانامه: m.b.abbasi@outlook.com)
شمارش رویدادهای هفتگی سال 1399 (14 هفتۀ نخست)
+ توزیع جنسیتی شمارش تولدها بر حسب سن مادر در زمان تولد
+ توزیع سنی- جنسیتی شمارش مرگها

شمارش رویدادهای هفتگی سال 1400(12 هفتۀ نخست)
+ توزیع جنسیتی شمارش تولدها بر حسب سن مادر در زمان تولد
+ توزیع سنی- جنسیتی شمارش مرگهاhttps://stat-confluence.escap.un.org/display/DICP/Resources


تاریخ: 1400/03/09
عنوان: شمارش ولادت و مرگ هفتگی