سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

معرفي نشريه

انتشار آمار وقایع حیاتی در ثبت احوال، رسما با انتشا ر" خبرنامه آماری " از سال 1383 آغاز گردید.

محتوای خبرنامه آماری، آمار و اطلاعات چهار واقعه ولادت، وفات، ازدواج و طلاق می باشد که در قالب جداول و نمودارها ارائه گردیده است هم چنین در خبرنامه آماری سعی شده به توصیف داده های ثبتی این رویدادها نیز پرداخته شود. 

نشريات الکترونيکي
1
تاریخ : 1398/11/14
2
تاریخ : 1398/11/14
3
تاریخ : 1398/11/14
4
تاریخ : 1398/11/14
5
تاریخ : 1398/11/14
6
تاریخ : 1398/11/14
7
تاریخ : 1398/11/14
صفحه 1 از 1