ولادت ثبت شده برحسب جنس ، شهري و روستائي به تفكيك گروه سني مادران
 

سال 1391

 

سال 1392

 

سال 1393 

 

سال 1394 

 

سال 1395 

 

سال 1396 

 

 سال 1397

 

سال 1398 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/28