توزيع سني زوجين در زمان ازدواج
 

 سال 1391

 

سال 1393

 

سال 1394

 

سال 1396
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/02